Zdarzyło się 27 grudnia… odnotowano w kronikach Brzasku

  33

  1947 r. – W miastach i wsiach powiatu trzebnickiego od kwietnia 1945 r. osiedliło się i zamieszkało na stałe 5 tys. 975 rodzin liczących 25 tys. 611 osób. Większość, bo 3 tys. 781 rodzin przybyła z innych regionów kraju, a 2 tys. 194 rodziny repatriowano z ziem zabużańskich.

  1951 r. – Komisja Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej Gminnej Rady Narodowej w Wiszni Małej rozdysponowała środki finansowe przeznaczone na pomoc społeczną. Udzielono zapomóg ośmiu osobom, w wysokości od 70 do 130 zł. Pomocy udzielono matkom z małymi dziećmi i osobie po pożarze.

  2001 r.  – W Obornikach Śl. komisja pod przewodnictwem wiceburmistrza  Adama Stockiego przyznała „granty oświatowe” na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Pozytywnie rozpatrzono 13 wniosków: po trzy ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum w Obornikach Śl. oraz Szkoły Podstawowa i Gimnazjum w Pęgowie, po dwa  z SP nr 3 w Obornikach Śl. i SP w Osolinie.

  2002 r. – Około 20- osobowa grupa młodzieży z Trzebnicy i okolic wzięła udział w Europejskich Spotkaniach Młodych, organizowanych przez Wspólnotę z Taize, które odbyły się w Paryżu. Pobyt młodzieży trwał do 2 stycznia 2003 roku.

  2004 r. – W IV Turnieju Reportażu, którego organizatorem było X LO we Wrocławiu, III nagrodę zdobyła Barbara Wojtkowiak, licealistka PZS nr 1 w Trzebnicy (opiekun Monika Komisarczyk), a wyróżnienie otrzymała Paulina Spiak z PZS w Obornikach Śl. (op. Jolanta Matkowska).

  ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here