Feryjna akcja policji

37

Trzebnicka policja wraz z początkiem ferii rozpoczęła działania prewencyjno- kontrolne pod kryptonimem ” Ferie zimowe 2011″. Zostanie ona przeprowadzona na terenie Komendy Powiatowej Policji Trzebnica i jednostek podległych.

W okresie nadchodzących ferii zimowych, przewidywane jest wzmożenie ruchu pojazdów na drogach. Wzrost natężenia spowoduje istotne zagrożenie wypadkami. Wszyscy policjanci, którzy będą pełnić służbę w tym okresie, będą podejmować stanowcze środki wobec uczestników ruchu popełniających przestępstwa i wykroczenia, które zgodnie z prowadzonymi analizami stanowią główne przyczyny najtragiczniejszych wypadków drogowych. W związku z tym, Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy przeprowadzi w dniach 11- 27 lutego działania prewencyjno-kontrolne pod kryptonimem „Ferie zimowe 2011 „, ponadto 15 lutego w godz. 6-22 działania  „TRUCK-2011”.

Głównym celem akcji będzie zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczestników ruchu do miejsc wypoczynku oraz ich powrotu do miejsc zamieszkania, poprzez nasilenie kontroli drogowych pod względem przestrzegania przez kierujących, jak i pieszych przepisów „Prawa o ruchu drogowym”, a także eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących pojazdami, pieszych i rowerzystów ponadto prewencyjne oddziaływanie na uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na drogach.

Policjanci będą kontrolować m.in. przestrzeganie ograniczeń prędkości, stan trzeźwości kierowców, dowody rejestracyjne, przestrzeganie przez kierujących i pasażerów obowiązku jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa. W tym czasie sprawdzane będzie również: stosowanie się przez kierujących do orzeczonych zakazów sądowych, właściwy załadunek sprzętu turystycznego oraz prawidłowość doboru miejsc postoju.

Uwaga Rodzice: kontroli autobusów z naszego powiatu, wyjeżdżających  wraz z dziećmi na kolonie, obozy, można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym u dyżurnego jednostki KPP Trzebnica lub w ogniwie ruchu drogowego tel.071-388-8200 lub 071 388-8264.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here