Czytelnicy pytają, my odpowiadamy

39

„Pan Ryszard Cymerman , pełniący funkcję kierownika placówki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Trzebnicy jest również radnym powiatowym. Czy łączenie tych funkcji jest zgodne z przepisami prawa?” – pyta Czytelniczka (nazwisko do wiadomości redakcji).

Prawa i obowiązki członków rady powiatu określa Ustawa o samorządzie powiatowym. Zgodnie z nią, nie wolno łączyć mandatu radnego powiatowego z: mandatem posła lub senatora, wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody, członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego. Z radnym nie może być nawiązywany stosunek pracy w starostwie powiatowym, w którym radny uzyskał mandat (z wyjątkiem radnych wybranych do zarządu, z którymi stosunek pracy nawiązywany jest na podstawie wyboru). Radny nie może również pełnić funkcji kierownika i zastępcy kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej, czyli podległej starostwu.

Jak widać ustawa nie zabrania radnym pełnienia funkcji w agendach rządowych, a taką jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, powołana w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here