Nocna współpraca

65

Nocą z 27 na 28 stycznia, w godzinach od 20 do 4 rano, funkcjonariusze policji z Trzebnicy wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej przeprowadzili prewencyjno – represyjne działania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gmin: Trzebnica, Prusice, Wisznia Mała i Zawonia.

Działania te prowadzone były w ramach programu „Bezpieczny powiat”, a zostały przygotowane na polecenie komendanta powiatowego policji. Ukierunkowane były przede wszystkim na ograniczenie przestępczości, szczególnie kradzieży mienia, włamań, rozbojów i bójek. Służby podczas patrolu chroniły także mieszkańców od kradzieży pojazdów, zakłócania porządku publicznego, kradzieży lub zniszczenia mienia, spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz  chuligańskich wybryków.

W takcie działań funkcjonariusze dokonali wielu kontroli i sprawdzeń, m.in.: wylegitymowano 56 osób, skontrolowano 36 pojazdów, przeprowadzono 26 kontroli pod  stanu trzeźwości kierujących, 2 kontrole sprawdzające, czy kierowcy nie są pod wpływem środków odurzających,  27 kontroli bagażu pod kątem posiadania narkotyków oraz rzeczy mogących pochodzić z przestępstwa; ukarano mandatami 9 osób, w tym 6 za wykroczenia popełnione w ruchu drogowym, sporządzono jeden wniosek do funduszu gwarancyjnego. Wszystkimi działaniami dowodził kierownik rewiru dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy młodszy aspirant Paweł Doleżał.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here