Droga przejezdna, czekają na ekspertyzę

69

Od tygodnia krajowa piątka na odcinku Korzeńsko-Borek została ponownie włączona do ruchu. Fragment drogi został podtopiony przez Orlę, która wylała w tym miejscu.

Przez kilkanaście dni na terenie gminy Żmigród obowiązywał alarm przeciwpowodziowy, poziom alarmowy rzek przekroczany był o kilkadziesiąt centymetrów. Szczęśliwie od jakiegoś czasu strażacy monitorujący sytuację w gminie odnotowują systematyczny spadek poziomu wód. Niestety nie obyło się bez strat, odcinek krajowej piątki na wysokości Korzeńsko-Borek był nieczynny dla ruchu samochodowego. Woda, która wylała się z koryta rzeki podtopiła konstrukcję budowlaną. Zarządca drogi – GDDKiA zadecydował, że dopiero po ekspertyzie będzie można mówić o ponownym włączeniu zalanego odcinka do ruchu. Wytyczono objazd – kierowcy jeździli po „starej piątce”. Jak nas poinformował Czesław Janson z GDDKiA komisja drogowa z Wrocławia po przeprowadzeniu ekspertyzy stwierdziła, że uszkodzony odcinek może zostać włączony do ruchu: – Są jednak pewne miejsce wygrodzone, wyłączone z ruchu. Dopiero wyniki ekspertyzy potwierdzą, czy zostaną włączone do ruchu bez konieczności przeprowadzenia remontu. Przed miejscem wyłączonym znajdują się światła pulsacyjne oraz zostało wprowadzone ograniczenie prędkości do 70 km/h – dodaje Janson.

W ubiegłym tygodniu nie otrzymaliśmy informacji z zarządu melioracji urządzeń wodnych we Wrocławiu odnośnie przerwanego wału na rzece Orla. Wyjaśnienie przysłała nam rzeczniczka urzędu Klaudia Nogala, czytamy w nim „Wartość szkód powodziowych w 2010 r. spowodowanych przez powodzie w infrastrukturze administrowanej przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu wyniosła 63,7 mln zł. W czasie i po powodzi prowadzono działania zabezpieczające i naprawcze wałów p.powodziowych ze środków otrzymanych z budżetu państwa (…) Jednakże z uwagi na brak środków finansowych DZMIUW we Wrocławiu wystąpił w sierpniu 2010 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie ich na ten cel. (…) Podpisanie umowy o finansowaniu ze środków NFOŚiGW zadania polegającego na usuwaniu skutków powodzi w zlewni rzeki Baryczy nastąpiło 4.11.2010 r., a umowy z wykonawcą robót, wyłonionych w trybie przetargowym 9.12.2010 r. Prace naprawcze wałów rzeki Orli zostaną wykonane do 31.05.2011 r. Jednakże warunkiem koniecznym jest obniżenie się poziomów wód, które od jesieni do dnia dzisiejszego utrzymują się na bardzo wysokim poziomie – uniemożliwiającym wykonanie tych prac zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.”

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here