Roczna praca policji podsumowana

82

W Komendzie Powiatowej Policji podsumowano roczną pracę funkcjonariuszy.

W piątek 21 stycznia odbyła się odprawa roczna podsumowująca wyniki pracy uzyskane przez funkcjonariuszy powiatu trzebnickiego w 2010 roku. Uczestniczył w niej zastępca komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu insp. Andrzej Łuczyszyn oraz zaproszeni goście m.in.: starosta powiatu trzebnickiego Robert Adach, burmistrz Trzebnicy Marek Długozima i prokurator rejonowy Leszek Wojtyła. 

 Podczas odprawy komendant powiatowy Maciej Kucharski dokonał oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie trzebnickim w minionym roku oraz podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym za osiągnięte dobre wyniki. Następnie przedstawił kierunki działań policji na 2011 rok. Podkreślił, że będzie to czas wytężonej pracy dla trzebnickich policjantów w związku z prezydencją Polski w Unii Europejskiej i przygotowaniami do EURO 2012. Po prezentacji komendanta głos zabrał jego zastępca, młodszy inspektor Marek Bugajski. Przedstawił on i omówił wyniki pionu kryminalnego. Kierownik ogniwa ruchu drogowego asp. sztab. Krzyssztof Dąbek zapoznał ze stanem bezpieczeństwa na drogach powiatu, a komendant Paweł Olszewski omówił najciekawsze sprawy, które miały miejsce na terenie Żmigrodu. W swoim wystąpieniu podkreślił również bardzo dobrą i owocną współpracę z samorządem żmigrodzkim.

Goście w swoich przemówieniach dobrze ocenili pracę policjantów powiatu trzebnickiego. Odprawę podsumował zastępca komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu, który m.in. podkreślał jak ważna jest współpraca policji z lokalnym samorządem na rzecz bezpieczeństwa.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here