Pierwsi sołtysi już wybrani

73

W gminie Prusice wybrano już dziesięciu sołtysów. Wybory trwają do 28 stycznia.

W tym roku upłynęła kadencja sołtysów i rad sołeckich. Pora więc na wybranie nowych władz na nową kadencję. W gminie Prusice znajduje się 27 sołectw. Pierwsze wybory miały miejsce już w piątek 7 stycznia. Zostało wybranych pierwszych dziesięciu sołtysów. I tak w Jagoszycach sołtysem nadal został Andrzej Podrygajło, który miał 18 głosów i żadnego kontrkandydata. W Krościnie Małej było trzech kandydatów: Zofia Koncewicz, która wygrała wybory 43 głosami. Maria Szydełko miała ich 32, a Katarzyna Boruszewska – 15. W Dębnicy była jedna kandydatka i sołtyską została Maria Zalewska z 47 głosami. W Krościnie Wielkiej było dwóch kandydatów: Edward Bąk, który zdobył 62 głosy i pokonał swoją konkurentkę Albinę Błońską – 50 głosów. W Ligocie Strupińskiej wygrała 18 głosami Agata Gorazdowska, pokonując Aleksandrę Feddę – 9 głosów. W Strupinie sołtyską została Janina Słota zdobywając 74 głosy i pokonując Lucjana Fafuła – 18 głosów. We Wszemirowie Dorota Olszańska z 81 głosami pokonała wcześniejszą sołtyskę Anitę Chojak – 47 głosów. W Pawłowie zwyciężył 62 głosami Marek Jodłowski, który pokonał dwóch kontrkandydatów: Danutę Kozacką – 47 głosów i Sebastiana Fajera – 31 głosów. W Pększynie wybory sołtysa wygrał Sławomir Tomaszek – 63 głosy, a jego kontrkandydatka Marzena Pałka miała 18 głosów. Natomiast w Piotrkowicach sołtysem z 49 głosami został Tadeusz Włodarczyk. Wczoraj wieczorem wybrano sołtysów w Kopaszynie i w Świerzowie.

 Wybory sołtysów trwają na dobre. Dzisiaj kolejne wybory odbędą się o godz. 17.30 w Goli, u sołtysa, a o 18.30 w Wilkowej, w świetlicy; Jutro w środę 19 stycznia o 17.30 w Borówku, u sołtysa, a o 18.30 w Skokowej, w remizie; 20 stycznia o 17.30 w Kosinowie, w świetlicy, a o 18.30 w Pietrowicach Małych, w świetlicy; 21 stycznia o godz. 17.30 w Borowie, w świetlicy, a o 19 w Brzeźnie, w świetlicy; 24 stycznia o godz. 19 w Górowej, w świetlicy; 25 stycznia o godz. 18 w Raszowicach, w Szkole Podstawowej; 26 stycznia o godz. 17.30 w Budziczu, w świetlicy, a o godz. 18.30 w Chodlewku, na sali; 27 stycznia o godz. 17.30 w Ligotce, w świetlicy, a godz. 18.30 w Kaszycach Wielkich, w świetlicy. Natomiast w piątek 28 stycznia o godz. 19 w Prusicach, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu.

 Prawo uczestniczenia w zebraniu wiejskim i wybierania mają wszyscy na stałe mieszkający na obszarze sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin i nie pozbawieni z mocy prawa uprawnień wyborczych. Zebranie wiejskie to także możliwość zapoznania się ze  sprawozdaniem sołtysa i rady sołeckiej z poprzedniej kadencji.

 Pamiętajmy o tym, że wybory będą tajne. Ważna jest frekwencja, bo zebranie jest prawomocne wtedy, gdy uczestniczy w nim co najmniej 1/5 mieszkańców. Gdy uczestniczy w nim mniejsza liczba osób zebranie odbywa się w drugim terminie, tj. co najmniej 15 minut po ustalonej godzinie pierwszego zebrania.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here