Przegląd form teatralnych w Prusicach

91

Już dzisiaj w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach odbywa się III Powiatowy Przegląd Form Teatralnych pod hasłem „Gwiazdo Betlejemska prowadź”.

Jedenaście grup z całego powiatu w trzech kategoriach wiekowych zaprezentuje się podczas przeglądu forma teatralnych w Prusicach. Spotkanie rozpocznie grupa ze Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach o godz. 9 w sali GOKiS. Na scenie zaprezentują się jeszcze uczniowie z Językowej Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Trzebnicy, Zespołu Szkół w Zawoni, SP nr 2 w Obornikach Śląskich, SP w Pęgowie, SP w Boleścinie, SP w Żmigrodzie, Zespołu Szkół w Prusicach, GOKSiR Wisznia Mała, SP w Osolinie i SP w Skokowej.

 – Celem przeglądu jest kultywowanie obrzędowości wpisanej w tradycję i kulturę regionu, propagowanie szeroko pojętej kultury (literatura, teatr, muzyka), aktywizacja środowisk dzieci oraz pogłębianie refleksji nad czasem Świąt Bożego Narodzenia – mówi dyrektorka ośrodka kultury Renata Cybulska.

Jury oceniając występy artystyczne poszczególnych grup będzie brało pod uwagę dobór repertuaru, grę aktorską (w tym ruch sceniczny), oprawę muzyczną, kostiumy, ogólny wyraz artystyczny i oryginalność prezentacji.

Patronat nad przeglądem objęli starosta trzebnicki Robert Adach i burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here