Żmigrodzkie Gimnazjum Rataja w A-klasie!

46

Listopad i grudzień stały w Gimnazjum im. Macieja Rataja pod znakiem trzech literek – SEO. Jest to skrót pochodzący od nazwy Systemu Ewaluacji Oświaty, który z kolei stanowi nowy sposób badania jakości pracy polskich szkół.

Pilotażowo został on wprowadzony w ubiegłym roku szkolnym w kilkudziesięciu placówkach oświatowych różnych etapów nauczania. W najbliższym czasie mają nim zostać objęte wszystkie szkoły, które będą badane albo całościowo, albo problemowo – czyli na jednym obszarze działania.

 W żmigrodzkim gimnazjum badane były procesy zachodzące w szkole, które są decydujące o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły i przede wszystkim prowadzące do pożądanych efektów. Zespół wizytatorek do spraw ewaluacji z wrocławskiego Kuratorium Oświaty przez kilkanaście dni badał i obserwował te procesy na bardzo różne sposoby: były klasyczne obserwacje prowadzonych lekcji, było tradycyjne analizowanie dokumentacji szkolnej, były rozmowy indywidualne i grupowe. Ale były także metody bardzo nowoczesne, takie jak wypełnianie przez uczniów i nauczycieli ankiet online. Głos mieli również przedstawiciele rodziców i organizacji, z którymi szkoła współpracuje. Wszystkie te opinie zostały umieszczone w bardzo szczegółowym raporcie redagowanym na koniec procesu ewaluacji i zawierającym także wnioski do dalszej pracy.

Oprócz raportu z wnioskami każda szkoła po przeprowadzonej ewaluacji otrzymuje od kuratorium ocenę w postaci liter. Najbardziej pożądane są literki A i B, ponieważ oznaczają odpowiednio „bardzo wysoki” i „wysoki” poziom spełnienia wymagań stawianych placówce oświatowej. Raport, który kuratorium we Wrocławiu przysłało do gimnazjum na Sienkiewicza 6 tuż przed świętami był naprawdę najlepszym świątecznym prezentem dla całej społeczności szkolnej. Trzy z sześciu wymagań spełnianych jest u Rataja na poziomie bardzo wysokim (A), zaś trzy kolejne na wysokim (B)!

 – To prawdziwy powód do dumy dla wszystkich nauczycieli z naszego gimnazjum, dla naszych uczniów, ich rodziców, no i oczywiście dla nas – dyrekcji. Pokazuje nam, w którym miejscu na drodze rozwoju naszej placówki obecnie się znajdujemy. Jest on z jednej strony potwierdzeniem naszych ambicji i oczekiwań, zaś z drugiej – wskazuje nam, co można i należy jeszcze w naszej szkole poprawić – mówi Katarzyna Lech, dyrektor gimnazjum.

 Nauczyciele i dyrekcja pracują obecnie nad tym, aby jak najszybciej wdrożyć wnioski zawarte w raporcie poewaluacyjnym. A samej szkole należy życzyć, aby nadal konsekwentnie trzymała się swojej wizji nowoczesnej i skutecznej placówki szkolnej.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here