Bądźmy świadkami Baranka

51

W niedzielę Chrztu Pańskiego (9 stycznia) sam Bóg Ojciec ogłosił, że Jezus jest Mesjaszem. W ostatnią niedzielę usłyszeliśmy jak Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa mówiąc, że jest Barankiem Bożym (J 1,29-34). Dla nas to określenie brzmi archaicznie i jest mało czytelne. W innej sytuacji byli pierwsi słuchacze Ewangelii św. Jana.

Właściwe określenie Boga

Pierwszorzędnym celem ewangelisty było doprowadzenie odbiorców tekstu biblijnego do wiary w Jezusa, Syna Bożego. Toteż cała jego Ewangelia wykazuje, że Jezus jest rzeczywiście Chrystusem, Mesjaszem, długo oczekiwanym Zbawicielem. Przytaczając słowa Jana Chrzciciela; „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”, Apostoł nie musiał się obawiać, że nie zostaną one właściwie odebrane. Ci do których się zwracał, wiedzieli, czym był baranek ofiarny. Dlatego ten znany w Izraelu obraz zostaje w Ewangelii odniesiony do Jezusa, który staje się Sługą Pańskim, Wybranym Bożym, który przez swoje cierpienie i śmierć gładzi grzech świata, uwalnia człowieka od wszystkiego, co sprzeciwia się miłości. Za obrazem Baranka Bożego nie stoi jakieś gniewne, żądne krwi bóstwo (jak wielu do dzisiaj błędnie określa Boga), lecz Ktoś, kto w swoim cierpiącym Synu pochyla się nad człowiekiem i uwalnia go od zła.

 

Żyć Ewangelią dzisiaj

Od tamtych czasów świat bardzo się zmienił. Mówimy obecnie innym językiem niż Jan Chrzciciel i Jan Ewangelista. Ale sami ludzie, ich pragnienia i nadzieję, lęki i niedostatki nie zmieniły się zasadniczo. Dzisiejszy świat także oczekuje wyzwolenia z grzechu, nędzy i głodu, wojen i przemocy, chorób i katastrof. Chociaż często nie bierzemy na serio określeń biblijnych, nadal odnoszą się one bezpośrednio do naszego życia. Trzeba je stale na nowo zgłębiać i przekładać na nasz język. Poznając i pojmując to, co Bóg uczynił dla nas w Jezusie (Baranku ofiarnym) i odpowiadając na to pieśnią naszego życia, będziemy prawdziwymi świadkami Baranka i pomagamy Mu zbawiać dzisiejszy świat. Tak kiedyś czynili ludzie zafascynowani Ewangelią (chociażby św. Antoni – pustelnik, wspominany w liturgii 17 stycznia). Tak żyją i w naszych czasach uczniowie Jezusa (przykładem jest Papież Jan Paweł II, na którego beatyfikację oczekujemy).

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here