Album powiatu trzebnickiego już jest

205

Powiat trzebnicki wydał w ramach projektu „Kocie Góry – góry najbliższe Wrocławiowi” nową publikację – album powiatu trzebnickiego.

  Projekt „Kocie Góry…” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Powiat trzebnicki otrzymał na ten cel dotację w wysokości 123 tys. zł. Projekt jest skierowany przede wszystkim do mieszkańców województw ościennych i aglomeracji wrocławskiej. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ok. 200 tys. zł;  jego realizacja trwa od października 2010 roku do końca marca bieżącego roku. 

 Głównym celem działań jest promocja naszego regionu, jako miejsca aktywnego wypoczynku oraz wzrost efektywnego wykorzystania potencjału turystycznego Dolnego Śląska.

Kolejna publikacja promocyjna

– Album to kolejna już publikacja wydana przez samorząd – stwierdza starosta trzebnicki Robert Adach. – Prezentuje ciekawe miejsca w naszym powiecie, opisana jest w nim każda z naszych gmin. Ponad 60 zdjęć do tego wydawnictwa, udostępnił nasz lokalny artysta Marcin Mazurkiewicz. Album zawiera teksty w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim.  Jest to ostatnie już wydawnictwo w ramach tego projektu. Przypominam, że wydaliśmy też przewodniki i mapy powiatu; odbył się także rajd rowerowy, była kampania w radiu Złote Przeboje, artykuł w prasie (Gazeta Wyborcza dodatek Turystyka) oraz kampania bilbordowa.

Większość publikacji zostanie rozesłana po całej Polsce: do schronisk turystycznych, punktów  informacji turystycznej, biur podróży, sklepów rowerowych itp.

W ramach dalszej promocji planowane jest nakręcenie filmu polecającego ścieżki turystyczne regionu i obiekty znajdujących się na tych trasach.

Kampania zarówno bilbordowa, citylight (podświetlane tablice ogłoszeniowe), jak i reklamy radiowe, zostanie powtórzona także na wiosnę przyszłego roku.

Album powiatu trzebnickiego w formie pdf można pobrać ze strony internetowej starostwa: www.powiat.trzebnica.pl

Opracowaniem materiałów merytorycznych zajmowało się Starostwo Powiatowe w Trzebnicy.

Miejmy nadzieję, że tak rozbudowana promocja Kocich Gór, określanych czasem jako „małe Bieszczady”, zyska popularność wielu turystów, którzy będą tu często zaglądać.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here