Co robi władza

46

Karnawał w pełni więc i samorządowcy mają w bród spotkań i koncertów. Muszą także konferować na inaugurujących rok posiedzeniach stowarzyszeń i związków.

Robert Adach, starosta trzebnicki wczoraj walczył w gminie Żmigród z zagrożeniem powodziowym. W tym tygodniu ma także zaplanowane spotkania ze sztabem kryzysowym w związku z zagrożeniem powodziowym w powiecie trzebnickim, głównie w gminie Żmigród. Wczoraj starosta uczestniczył również w spotkaniu zarządu Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy, a dzisiaj będzie brał udział w spotkaniu Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich. W czwartek szef samorządu powiatowego weźmie udział w otwarciu hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół w Obornikach Śląskich na ul. Parkowej. Natomiast na piątek zaplanował udział w naradzie rocznej policji i spotkanie we Wrocławiu.

Marek Długozma, burmistrz Trzebnicy jedzie dziś do Wrocławia na galę Globy Samorządów, na którą gmina Trzebnica otrzymała zaproszenie. Jutro przez cały dzień będzie przyjmował mieszkańców, a w czwartek i piątek podczas spotkań komisji Rady Miejskiej będzie dopracowywał projekty uchwał na poniedziałkową sesję.

Sławomir Błażewski, burmistrz Obornik Śląskich wczoraj rozmawiał z dyrektorami szkól o realizacji projektów unijnych, a z szefem ZGM o perspektywach funkcjonowania jednostki. Po południu uczestniczył w spotkaniach ZNP i SGTWTiDB. Dziś po odprawie kierowników przyjmie mieszkańca starającego się o przekształcenie gruntu. Jutro będzie rozmawiał z sołtysem Morzęcina nt. problemów sołectwa, potem spotka się z autorem strategii rozwoju gminy. W czwartek będzie zapoznawał się z problemami Rościsławic, weźmie też udział w otwarciu hali PZS. W piątek rano będzie na Zarządzie Gmin Bychowo. W sobotę podzieli czas między spotkanie z członkami stowarzyszenia Okolice i koncertem noworocznym w OOK.

Robert Lewandowski, burmistrz Żmigrodu: w środę weźmie udział w posiedzeniu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – w sprawie budowy  S5, dzień później spotka się z inwestorem z Danii zainteresowanym ulokowaniem środków w gminie, w piątek będzie na ZG Bychowo. W tym tygodniu w gminie odbywają się zebrania sołeckie dotyczące wyboru sołtysów. Oprócz tego ogłoszony jest w gminie alarm przeciwpowodziowy.

Igor Bandrowicz, burmistrz Prusic wczoraj uczestniczył w zarządzie SGTWTiDB. Dzisiaj od rana przyjmuje interesantów. Następnie będzie uczestniczył w III Powiatowym Przeglądzie Form Teatralnych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach.  Ma  także zaplanowane spotkanie z kombatantami. Jutro o godz. 10 będzie rozmawiał z dyrektorami jednostek organizacyjnych o feriach zimowych. Następnie spotka się z komendantami policji, zarówno w Trzebnicy, jak i w Prusicach. W pozostałe dni na burmistrza czeka szereg spraw bieżących na terenie urzędu. Popołudniami w ciągu całego tygodnia uczestniczy w wyborach sołtysów w poszczególnych sołectwach.

Jakub Bronowicki wójt Wiszni Małej wczoraj uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Gmin Turystycznych, jutro w kolegium dyrektorów szkół gminnych. W czwartek spotka się z  komisją ds. społecznych rady. W piątek z przedstawicielami  Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego będzie rozmawiać o imprezach, jakie odbędą się w 2011 roku na terenie poligonu wojskowego. W sobotę wybiera się na imprezę młodzieżową w Szymanowie.

Andrzej Faraniec, wójt Zawoni wczoraj uczestniczył w zarządzie SGTWTiDB. Jutro spotyka się z projektantem i podpisuje umowę odnośnie Centrum Rehabilitacji w Zawoni. W czwartek wójt spotyka się  z notariuszem. Na niedziele włodarz Zawoni ma zaplanowane uczestniczenie w koncercie w Zespole Szkół w Czeszowie.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here