Opóźnienia spowodowane zimą.

36

Prace rewitalizacyjne ul. Leśnej i Lasu Bukowego trwają. O ile w pierwszym przypadku zaplanowano zakończenie prac na 30 kwietnia, to termin oddania do użytku leśnych tras rekreacyjno – spacerowych minął 15 grudnia 2010 r. Opóźnienie spowodowane jest niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

Prace rewitalizacyjne przy ul. Leśnej i w Lesie Bukowym trwają równoległe, a mimo że wykonawcy zarówno jednej, jak i drugiej inwestycji zapewniali, że zdążą na czas – nie do końca się to udało. Zbigniew Zarzeczny, naczelnik wydziału techniczno-inwestycyjnego w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy stwierdził, że planowane terminy zakończenia już znamy, jednak jakie będą rzeczywiste, tego na dzień dzisiejszy nie wiemy.

     Termin zadania obejmującego m.in. wykonanie nawierzchni asfaltowej od skrzyżowania ul. Janusza Korczaka z Leśną do wjazdu na basen minie w dniu 30 kwietnia. Zakres prac tego zadania został podzielony na trzy części: tę najbliżej położoną basenu, część środkową (między dwoma pierwszymi stawami) oraz samą ulicę, która po remoncie, zostanie wyłączona z ruchu samochodowego i „przekształcona w deptak.

Prace w  Lesie  Bukowym  obejmują małą architekturę, ciąg pieszo-jezdny, ścieżkę rowerową wokół stawów oraz roboty elektryczne. Termin ich zakończenia minął w połowie grudnia minionego roku. Wykonawca robót w swoim piśmie z dnia 13 grudnia 2010 r. stwierdził, że ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne zainstalowanie elementów małej architektury będzie możliwe dopiero wiosną 2011 roku. Podczas prowadzonych prac dotyczących odnowy lasu wytyczono ścieżki i schody do lasu. Ponadto las ma zostać uzupełniony o ławki, tablice kierunkowe i tematyczne, wiaty oraz kosze na śmieci. Po zakończeniu wszystkich prac turyści będą mogli korzystać ze schodów prowadzących do Dębów Pamięci oraz przebiegającej wzdłuż trzeciego stawu ścieżki zdrowia, w skład której wchodzić będą m.in. płotki do przeskakiwania, równoważnia zrobiona z okrąglaków czy ścianka gimnastyczna.

W lesie będzie można pojeździć sobie rowerem i pomaszerować  z kijkami po wyznaczonych szlakach. Przypomnijmy, że koncepcja odnowy Lasu Bukowego jest autorstwa firmy z Połczyna Zdroju Las*art Obiekty Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Marcin Śrubka.

Prace w obydwu przypadkach wykonuje firma PPUH Gembiak & Mikstacki, która w 2010 r. brała udział w 6 przetargach organizowanych przez gminę Trzebnica, z czego wygrała 3,5 (jeden przetarg wygrała łącznie z inną firmą). Do tej pory nie było większych problemów terminowych z tą  firmą. Na pytanie, czy za niedotrzymanie terminu zostaną nałożone kary pieniężne i w jakiej wysokości, otrzymaliśmy taką odpowiedź Zbigniewa Zarzecznego:

– To wymaga konsultacji z naszym prawnikiem. Na dzień dzisiejszy nie podjęto w tej sprawie wiążących decyzji.

Tymczasem w Lesie Bukowym trwa intensywna wycinka drzew. Wycinka, która jak zauważył na sesji radny Paweł Wolski doprowadziła do dewastacji niedawno wybudowanych ścieżek. Radny pytał, kto teraz za to zapłaci? Czy gmina na własny koszt poniesie dodatkowe wydatki? Odpowiedzi nie uzyskał, bo jak przyznał Zbigniew Zarzeczny, sprawa jest dość delikatna, ponieważ teren lasu należy do nadleśnictwa, ale koszty budowy poniosła gmina.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here