Co robi władza

41

Rozpoczął się pierwszy w tym roku pełny tydzień roboczy. Niektórzy włodarze się jeszcze nie przestawili i w terminarzu zapisali „sprawy bieżące”, inni mają kalendarze podopinane do soboty, a nawet niedzieli…

Robert Adach, starosta trzebnicki w tym tygodniu będzie zaabsorbowany przede wszystkim sprawami odbioru technicznego i wyposażania pawilonu rehabilitacyjnego w Szpitalu św. Jadwigi. Jeżeli w środę budynek uzyska pozytywną opinię inspekcji sanitarnej, jeszcze w tym tygodniu zostanie złożony wniosek do inspektora nadzoru budowlanego o odbiór ostateczny.Poza tym starosta rozmawiał z dyrektorką Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w sprawie możliwości otwarcia przy placówce przedszkola. Dziś w Środzie Śląskiej bierze udział w inauguracyjnym w obecnej kadencji konwencie starostów. Po południu z radnymi omówi projekty uchwał, które będą przyjmowane na środowej sesji Rady Powiatu. W czwartek spotka się z burmistrzami Obornik Śl. i Żmigrodu w sprawie budowy szerokopasmowej sieci internetu. W sobotę weźmie udział w dwóch uroczystościach: po południu – w spotkaniu kolędowo-opłatkowym samorządowców w Bagnie, a o godz. 19 – w balu charytatywnym w Żmigrodzie, na którym będą przyznawane statuetki złotego smoka

 

Marek Długozima, burmistrz Trzebnicy wczoraj spotkał się z konserwatorem wojewódzkim, w sprawie zmian w miejscowych planach zagospodarowania oraz możliwości wyznaczenia nowych terenów inwestycyjnych. Dzisiaj spotka się z projektantem oraz wykonawcą prac modernizacyjnych na stadionie, by omówić problemy związane ze wznowieniem prac po zimie. Jutro cały dzień poświęci na przyjmowanie mieszkańców. W czwartek ma odprawę w sprawie wdrażania w urzędzie standardów CAF i ISO. W piątek będzie załatwiał sprawy bieżące w urzędzie, a w sobotę pojedzie do Bagna na opłatkowo-noworoczne spotkanie salwatorianów z samorządowcami.

 

Sławomir Błażewski, burmistrz Obornik Śląskich dziś rano miał odprawę z kierownikami wydziałów urzędu. Później rozmawiał z nowym właścicielem jednej z obornickich firm, a po południu spotkał się z seniorami na ich dorocznej uroczystości. Jutro będzie rozmawiał z kierownictwami ZGM i ZGK o najbliższej przyszłości, potem spotka się z autorem strategii rozwoju gminy, a od godz. 13 będzie przyjmował mieszkańców. W czwartek razem z pracownikami wydzialu inwestycyjnego spotka się z mieszkańcami Urazu w sprawie zaplanowanych w tej miejscowości inwestycji.Potem skontroluje realizację projektu edukacyjnego dla czterech szkół. Po południu pojedzie do starosty, by omówić realizację projektu wdrażania szerokopasmowego internetu. W piątek weźmie udział w spotkaniu na temat wdrażania projektu „Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza na Grzybek”. W sobotę będzie uczestniczyl w spotkaniu opłatkowym w Bagnie, a w niedzielę w koncercie kolęd w kościele NSPJ.

 

Robert Lewandowski, burmistrz gminy Żmigród dzisiaj spotka się z sprawie żmigrodzkiego partnerstwa LGD Dolina Baryczy, jutro będzie obecny na zgromadzeniu wspólników PGK Dolina Baryczy, potem na spotkaniu z projektantem wodociągów (będą omawiać kwestię kanalizacji deszczowej dla żmigrodzkich ulic). W czwartek będzie na zarządzie Związku Gmin Bychowo, potem umówiony jest w starostwie w sprawie ustaleń dotyczących wspólnego projektu budowy internetu szerokopasmowego na terenie powiatu trzebnickiego. W piątek będzie na zebraniu w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Morzęcinie, natomiast w sobotę na spotkaniu opłatkowo-kolędowym w Bagnie, podsumowaniu konkursu sołectw organizowanego przez LGD Dolina Baryczy oraz trzeciej edycji balu charytatywnego w Żmigrodzie.

 

Igor Bandrowicz, burmistrz Prusic wczoraj rozmawiał ze strażakami w sprawie przygotowania projektu zmiany organizacji struktur OSP w gminie. Odbierał także nowy budynek socjalny w Kaszycach Wielkich – gminie przybyło 13 mieszkań dla najuboższych. Dzisiaj, jutro i pojutrze będzie załatwiał bieżące sprawy w urzędzie oraz przyjmował interesantów. W piątek wyjeżdża z grupą mieszkańców na górską wycieczkę do Szczytnej.

 

Jakub Bronowicki, wójt Gminy Wisznia Mała w bieżącym tygodniu ma zaplanowanych kilka  spotkań. Na początku tygodnia będzie uczestniczył w szkoleniu Lokalnej Grupy Działania w Trzebnicy. We wtorek jest umówiony w Komendzie Powiatowej Policji. Spotka się także w Malinie z osobami zainteresowanymi kupnem terenu pod boisko sportowe. W sobotę spotka się z mieszkańcami Psar i Ligoty Pięknej na „opłatku”. W międzyczasie znajdzie czas na przyjmowanie interesantów i załatwianie spraw bieżących.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here