Wybory sołtysów trwają

66

Od piątku w gminie Prusice trwają wybory sołtysów. Zostaną zakończone 28 stycznia.

W tym roku upłynęła kadencja sołtysów i rad sołeckich. Pora więc na wybranie nowych władz. W gminie Prusice znajduje się 27 sołectw. Pierwsze wybory miały miejsce już w piątek 7 stycznia, kolejne wczoraj, a ostatnie też w piątek – 28 stycznia. Prawo uczestniczenia w zebraniu wiejskim i wybierania mają wszyscy na stałe mieszkający na obszarze sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin i nie pozbawieni z mocy prawa uprawnień wyborczych. Zebranie wiejskie to także możliwość zapoznania się ze  sprawozdaniem sołtysa i rady sołeckiej z poprzedniej kadencji.

 Pamiętajmy o tym, że wybory będą tajne. Ważna jest frekwencja, bo zebranie jest prawomocne wtedy, gdy uczestniczy w nim co najmniej 1/5 mieszkańców. Gdy uczestniczy w nim mniejsza liczba osób zebranie odbywa się w drugim terminie, tj. co najmniej 15 minut po ustalonej godzinie pierwszego zebrania.

 Wybory sołtysów trwają na dobre. Kolejne już dzisiaj o 17.30 w Ligocie Strupińskiej, w świetlicy, a o 18.30 w Strupinie, w świetlicy; 12 stycznia o 17.30 we Wszemirowie, w świetlicy, o 19 w Pawłowie Trzebnickim, w świetlicy; 13 stycznia o 17.30 w Pekszynie, w świetlicy, a o 19 w Piotrkowicach, w świetlicy, 17 stycznia o 17.30 w Kopaszynie, w świetlicy, a o 18.30 w Świerzowie, w świetlicy; 18 stycznia o 17.30 w Goli, u sołtysa, a o 18.30 w Wilkowej, w świetlicy; 19 stycznia o 17.30 w Borówku, u sołtysa, a o 18.30 w Skokowej, w remizie; 20 stycznia o 17.30 w Kosinowie, w świetlicy, a o 18.30 w Pietrowicach Małych, w świetlicy; 21 stycznia o godz. 17.30 w Borowie, w świetlicy, a o 19 w Brzeźnie, w świetlicy; 24 stycznia o godz. 19 w Górowej, w świetlicy; 25 stycznia o godz. 18 w Raszowicach, w Szkole Podstawowej; 26 stycznia o godz. 17.30 w Budziczu, w świetlicy, a o godz. 18.30 w Chodlewku, na sali; 27 stycznia o godz. 17.30 w Ligotce, w świetlicy, a godz. 18.30 w Kaszycach Wielkich, w świetlicy. Natomiast w piątek 28 stycznia o godz. 19 w Prusicach, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here