Sylwetka

37

Marek Urban, mieszkaniec Psar, profesor dr hab. Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu, kierownik Stacji Doświadczalnej Ochrony Roślin w Trzebnicy. Mąż Elżbiety i ojciec Przemysława i Magdaleny.

Jako absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu (dzisiaj Uniwersytet Przyrodniczy) stał się mieszkańcem ziemi trzebnickiej za sprawą zawodu. Wspominając dawne lata powiedział: – Po studiach pracowałem we Wrocławiu. Praca ta nie dawała mi zadowolenia. Zatrudniłem się więc w Urzędzie Powiatowym w Trzebnicy na stanowisku zastępcy kierownika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu. Po reorganizacji terytorialnej kraju zostałem naczelnikiem gminy Wisznia Mała. Po czterech latach pracy w gminnej administracji podjąłem się organizacji placówki badawczej. Zacząłem tworzyć w Trzebnicy stację ochrony roślin, filię Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Kieruję nią od trzydzieści lat do dzisiaj. Pracując, uczyłem się, prowadziłem badania o szerokim spektrum zainteresowania. W 1985 roku uzyskałem stopień doktora, a w 2007 roku habilitację, zaś w 2010 roku profesora.

Marek jest człowiekiem czynu. Kierując placówką naukowo-doświadczalną przygotowuje nowe pokolenie naukowców. Dotąd „spod jego ręki” wyszedł jeden doktor, a dalszych trzech szykuje się do obrony tytułu.

Mówiąc o swych  naukowych dokonaniach Marek podsumował: – Doktorat obroniłem w parę lat po zorganizowaniu stacji i przeprowadzeniu szeregu doświadczeń. Podjąłem się badań dotyczących reakcji intensywnych odmian pszenicy ozimej na herbicydy. Stały się one tematem mojej pracy doktorskiej. Po latach doświadczeń przygotowałem pracę habilitacyjną „Ocena wpływu herbicydów na plon, jakość ziarna i słodów odmian jęczmienia jarego i ozimego”.

Marek ma też duszę sportowca: przed laty był mistrzem powiatu w tenisie stołowym, dzisiaj jest mocnym szachistą. –  Królewska gra to wspaniała rozrywka intelektualna i ciągłe sprawdzanie swych możliwości. Dlatego rywalizuję z innymi. Przy tym spotykam przyjaciół i znajomych – dodał na koniec.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here