Bal Sportowca w Żmigrodzie

163

Mieszkańcy Żmigrodu zadecydują komu wręczą tytuły: Najpopularniejszego Sportowca i Najpopularniejszego Trenera Gminy Żmigród 2010 roku. Zwycięzców poznamy podczas Balu Sportowca, który odbędzie się 11 lutego w ŻPK.

Oddawać głosy na najlepszych sportowców można na dwa sposoby: wypełniając  kupon konkursowy zamieszczony w „Wiadomościach Żmigrodzkich” i dostarczając go do Punktu Informacji w Urzędzie Miejskim (pokój nr 8) lub przesyłając swoje typy drogą elektroniczną na adres: promocja@zmigrod.com.pl.

Chcąc wziąć udział w plebiscycie należy wpisać swoje dane, ponieważ spośród uczestników konkursu zostaną wylosowane osoby, które otrzymają nagrody rzeczowe.

Z otrzymanych zgłoszeń kapituła konkursu, w składzie: Stanisław Chorążyczewski, Ludwik Łyczakowski, Krzysztof Popadeńczuk, Rafał Zagórski, Damian Małys, Robert Korytkowski i Mirosław Kłopotowski, wskaże trzech sportowców oraz trenerów, którzy otrzymają statuetki.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here