Poznawali tajniki pracy i kariery

62

Praca jest darem, kiedy pomaga zrozumieć co robimy, ale może być przekleństwem kiedy staje się ucieczką przed pytaniem o sens życia. Przekonali się o tym uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie biorąc udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery, gdzie mieli okazję poznać jej tajniki i zasady.

– Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczne działanie Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Adresatami tegorocznej edycji byli także uczniowie Powiatowego  Zespołu Szkół w Żmigrodzie – opowiada Beata Wyrzykowska, doradca zawodowy szkoły

Leszno zawodowo

Od poniedziałku do piątku (18-22 października) trwały zajęcia z poradnictwa zawodowego, mające na celu uzmysłowienie młodzieży potrzeby uczenia się przez całe życie. W ramach „Tygodnia Kariery” klasy maturalne odwiedziły Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Lesznie. Uczelnia kształci blisko 4 tysiące studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Oferuje szeroki wybór kierunków i specjalności o zróżnicowanym profilu kształcenia (m.in: mechanika, pedagogika, turystyka, pielęgniarstwo, informatyka, finanse i rachunkowość, bezpieczeństwo i higiena pracy).

Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł licencjata lub inżyniera z możliwością kontynuacji studiów na poziomie magisterskim na uczelniach wyższych w całym kraju. Największe jednak wrażenie na młodzieży zrobiła nowoczesna biblioteka. Budynek jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych, klimatyzowany, wyposażony w systemy: ochrony przeciwpożarowej, telewizję przemysłową na zewnątrz i wewnątrz, system kontroli dostępu za pomocą kart magnetycznych oraz najnowocześniejszy obecnie system zabezpieczenia i kontroli zbiorów oparty na technologii RFID. Do dyspozycji czytelników jest ok. 100 miejsc w czytelniach, w tym 28 stanowisk komputerowych, a w całym budynku jest możliwy bezprzewodowy dostęp Wi-Fi do Internetu. Bibliotekę wyposażono również w najnowocześniejsze urządzenia multimedialne umożliwiające projekcje filmowe, prezentacje komputerowe i informację wizualną. Posiada również salę audiowizualną do realizacji narad, wystaw i prelekcji.

Psychologia na najwyższym poziomie

– Kolejna szkoła, którą mieliśmy zaszczyt gościć to – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej wydział zamiejscowy we Wrocławiu – podkreśla Beata Wyrzykowska – SWPS powstała w 1996 r. Obecnie kształci ok. 13,5 tys. studentów na Wydziale Psychologii, Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydziale Filologicznym oraz Wydziale Prawa. Jednocześnie jest pierwszym i jedynym ośrodkiem studiów psychologicznych w Polsce, który otrzymał najwyższą ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a także pozytywne oceny dla kulturoznawstwa i socjologii. SWPS jest laureatką wielu nagród i wyróżnień. Szczególną wagę przywiązuje jednak do wyróżnień przyznawanych przez środowisko studenckie. Kilkakrotnie uhonorowana certyfikatem „Wiarygodna Szkoła”. Co roku zajmuje też najwyższe miejsca w rankingach szkół wyższych, m.in. jest 6-krotnym laureatem „Złotego Indeksu” czasopisma Wprost dla najlepszej uczelni niepublicznej. W 2009 r. SWPS podtrzymała swoją pozycję najlepszej niepublicznej uczelni humanistycznej w Polsce w rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw.

Przedstawiciele szkoły w profesjonalny sposób przedstawili maturzystom zasady autoprezentacji.

Wśród gości nie zabrakło także przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, uczelni, która chce objąć swoim patronatem Powiatowy Zespół Szkół w Żmigrodzie. Trwają rozmowy z władzami uczelni dotyczącymi uszczegółowienia umowy współpracy. Jest to duża nobilitacja szkoły i ogromny wkład w jej promocję. Patrycja Starosta z sekretariatu prorektora ds. rozwoju i informatyzacji uczelni w ciekawej prezentacji przedstawiła rozwój uczelni, zasady rekrutacji nowe  kierunki i trendy rozwojowe uczelni.

Uczono się planować swój czas

Uczniom klas trzecich Technikum Rolniczego i Informatycznego została przedstawiona prezentacja i warsztaty „Czy umiesz planować swój czas”. Uczniowie wspólnie uczyli się jak skutecznie zarządzać czasem i planować swoje życie wg zasady -„SMART”.

– Natomiast uczniowie klas pierwszych pracowali na zajęciach poradnictwa grupowego na temat „zawodów przyszłości i zawodów schyłkowych.” W jakich branżach powstaną nowe miejsca pracy?”; „W jakim kierunku się przekwalifikować aby znaleźć pracę?”; „Jaką wybrać szkołę, kierunek studiów aby być pewnym otrzymania pracy?” – to najczęściej zadawane pytania przez młodzież zamierzającą się nadal kształcić – mówi doradczyni.

Z prognozy ekspertów z Międzynarodowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę działającego przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych wynika, że pracy nie powinno zabraknąć w branżach związanych z nowoczesnymi technologiami, biznesem i informacją.

 

– Jestem przekonana, że idea OTK zainspiruje pracę szkoły z uczniem w obszarze wczesnej orientacji zawodowej połączonej z rozwijaniem zainteresowań i odkrywaniem mocnych stron. Uczniowie będą mieli, dzięki aktywnemu udziałowi w OTK, szansę głębszej przygody z poradnictwem zawodowym – dodaje na koniec Beata Wyrzykowska.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here