Wnioski o premie dla młodych rolników

70

– Rolnicy, którzy starają się o 75-tysięczną premię, muszą spełniać też inne warunki, wśród których jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia, gwarantującego dobre przygotowanie do zawodu. Jeżeli więc młody człowiek legitymuje się zawodowym, średnim lub wyższym wykształceniem rolniczym, kryterium to jest spełnione – zaznacza Ryszard Cymerman dodając: – Uzyskanie premii jest także możliwe przez osoby nie posiadające odpowiedniego wykształcenia rolniczego, pod warunkiem jednak, że dysponują odpowiednim stażem pracy w rolnictwie. I tak, gdy osoba starająca się o pomoc dla „młodych rolników” ma wykształcenie średnie lub wyższe, wystarczy, że będzie legitymowała się trzyletnim stażem pracy w rolnictwie. Natomiast w przypadku wykształcenia podstawowego czy zawodowego wymagany jest staż pięcioletni. Pomoc może także otrzymać osoba, która nie posiada odpowiedniego wykształcenia rolniczego ani wymaganego stażu pracy w rolnictwie, pod warunkiem jednak, że zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia rolniczego w ciągu trzech lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Ponadto ubiegający się o wsparcie na ułatwienie startu zawodowego „młody rolnik” musi przygotować „Plan rozwoju gospodarstwa”, w którym m.in. zadeklaruje, jakie inwestycje zamierza przeprowadzić. 70% otrzymanej premii musi zostać przeznaczone na inwestycje zapisane w tym biznesplanie (pozostałą część premii „młody rolnik” może spożytkować na inne cele).

Beneficjenci premii muszą pamiętać o realizacji przyjętych zobowiązań związanych z jej otrzymaniem. I tak, przez co najmniej 3 lata od wypłaty pomocy rolnik musi być ubezpieczony w KRUS na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik oraz  musi samodzielnie prowadzić swoje gospodarstwo rolne przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pomocy.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here